Korzyści dla przedsiębiorstw uczestniczących w programie „100% Polski Kapitał”

Molo w Sopocie

Certyfikat „100% Polskiego Kapitału” poświadcza, że przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Polsce i w całości znajduje się pod kontrolą polskich przedsiębiorców. Jest to informacja dla konsumentów o tym, że firma nie jest ani decyzyjnie, ani finansowo uzależniona od zagranicznych konsorcjów, samodzielnie decyduje o cenach produktów, polityce zatrudnienia i kierunku rozwoju. Ponadto certyfikat gwarantuje, że firma w całości ponosi koszty związane z wytworzeniem towarów, a wypracowane zyski inwestuje w kraju.

Klienci , którzy zdecydują się na zakup produktów oznaczonych logiem „100% Polski Kapitał” mają pewność, że wspierają polskie marki, a tym samym Polską gospodarkę. Dzięki temu współuczestniczą w budowaniu świadomego patriotyzmu konsumenckiego.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w programie są uprawnione do:

  • Wykorzystywania logotypu na swojej stronie firmowej i oznaczania nim swoich produktów
  • Użytkowania logotypu „100% Polski Kapitał” we wszelkich materiałach promocyjnych i kampaniach reklamowych
  • Wykorzystywania i informowania o logotypie podczas debat i konferencji

Ponadto:

  • Przedsiębiorstwa zostaną umieszczone na specjalnej stronie informacyjnej przeznaczonej dla programu „100% Polskiego Kapitału”
  • Przedsiębiorstwa uzyskają Certyfikat przyznania znaku „100% Polski Kapitał” oraz Księgę Znaku w której zawarte zostaną wszystkie zasady związane z użytkowaniem logotypu (kolorystyka, pole ochronne, tło, minimalny rozmiar, proporcje, typografia)

Certyfikat „100% Polski Kapitał” jest świetnym sposobem na wypromowanie swoich produktów na sklepowych półkach. Posiadanie tego znaku pozwala uświadomić konsumentów, które produkty należą do polskich producentów.