Patriotyzm Konsumencki

Wrocław - rynek starego miasta

Etnocentryzm Konsumencki (zwany również Patriotyzmem Konsumenckim) jest postawą preferującą zakup lokalnych, regionalnych, a także krajowych produktów rodzimego pochodzenia, zamiast nabywania produktów zagranicznych. Etnocentryzm Konsumencki z punktu widzenia gospodarki kraju jest zachowaniem aprobowanym i jak najbardziej rekomendowanym, ponieważ przyczynia się do wzrostu dochodów budżetu państwa, a tym samym do poprawy sytuacji gospodarczej i ekonomicznej obywateli.

W jaki sposób zakup rodzimych marek przyczynia się do wzrostu dobrobytu państwa i jego mieszkańców?

Wybieranie produktów polskich przedsiębiorstw generuje większe zyski dla tych firm. Uzyskane w ten sposób fundusze, przedsiębiorcy mogą zainwestować w ich rozwój, generując przy okazji nowe miejsca pracy. Ponadto uzyskane przychody ze sprzedaży pozwalają w większym stopniu zasilić budżet państwa. Jest to bardzo korzystne, choćby z tego powodu, że zagraniczne konsorcja wyprowadzają osiągnięte zyski poza granice Polski, unikając w ten sposób płacenia krajowych podatków, których odprowadzanie spada głównie na rodzime marki. Na dodatek tego, zagraniczne konsorcja chcąc maksymalizować efekty swojej pracy, rezygnują z przeprowadzania wszelkich inwestycji, które byłby szansą dla rozwoju państwa i jego obywateli.

W celu wsparcia i promocji polskiego biznesu, opracowano i powołano do użytku Znak Towarowy „100% Polski Kapitał”. Jego zadaniem jest wskazywanie tylko tych przedsiębiorstw, które powstały wyłącznie na bazie polskiego kapitału i nie są w żaden sposób zależne (ani decyzyjnie ani finansowo) od zagranicznych konsorcjów. Przyznanie przedsiębiorstwu znaku „100% Polski Kapitał” to dla konsumenta pewność, że wspiera on swoim zakupem jedynie polskie marki.

Znak „100% Polski Kapitał” przyczynia się do wspierania polskiego biznesu w najlepszy możliwy sposób – poprzez uświadamianie konsumentów o polskim pochodzeniu danych towarów i zachęcaniu do ich zakupów. „100% Polski Kapitał” odwołuje się do wewnętrznego poczucia przynależności konsumentów i nakłania ich do świadomego nabywania produktów polskich przedsiębiorców, którzy płacą podatki w kraju.